• 2014-07-15
  Leki w stomatologii – jak i czym leczyć schorzenia jamy ustnej?

  Leki w stomatologii – jak i czym leczyć schorzenia jamy ustnej?

  Nawet restrykcyjna higiena jamy ustnej nie eliminuje wszystkich zagrożeń czyhających na zęby i otaczające je tkanki. Schorzenia jamy ustnej powstają wskutek działania drobnoustrojów chorobotwórczych, osłabienia odporności i chorób ogólnoustrojowych. Z chorobami tymi stomatologia walczy wszelkimi dostępnymi środkami, ale elementem warunkującym sukces w leczeniu i profilaktyce nawrotów schorzeń jest higiena jamy ustnej, a ponieważ dbałość o

  • 2013-11-11
  Leczenie implantoprotetyczne wrodzonego braku drugich zębów siecznych w szczęce

  Leczenie implantoprotetyczne wrodzonego braku drugich zębów siecznych w szczęce

  Wrodzony lub nabyty brak stałych drugich siekaczy w szczęce stanowi niemały problem terapeutyczny. Leczenie tego typu zaburzeń wymaga bowiem współpracy lekarzy kilku specjalności: ortodonty, protetyka i coraz częściej implantologa. Konwencjonalne uzupełnianie protetyczne w postaci mostów jedno lub dwubrzeżnych, ze względu na konieczność znacznego naruszenia tkanek sąsiednich zębów,nie są obecnie powszechnie akceptowane. Mosty adhezyjne (AET typu

  • 2013-10-20
  Nadwrażliwość zębiny

  Nadwrażliwość zębiny

  Nadwrażliwość zębiny to pojawiający się nagle, krótkotrwały lub przejściowy ostry ból, którego źródłem jest obnażenie zęba. Nadwrażliwość jest powodowana przez obnażenie kanalików zębinowych najczęściej na skutek recesji dziąseł i utraty cementu korzeniowego w wyniku nadżerek, abrazji lub innych czynników. Pod warstwą szkliwa i cementu znajduje się zębina. W zębinie znajdują się mikroskopijne kanaliki (zwane kanalikami