Dbałość o zdrowe zęby powinna zacząć się w najmłodszych latach życia dziecka. Zdajemy się o tym zapominać, uważając, że zęby mleczne nie wymagają właściwej pielęgnacji oraz opieki stomatologicznej. Ten błąd będzie niestety mścił się w przyszłości. Słabsze stałe zęby to wynik zaniedbań przed laty. Jak leczyć zęby mleczne, a konkretnie czy ich odbudowa przy pomocy standardowych koron protetycznych jest najlepszym rozwiązaniem?

Tradycyjne leczenie bez spektakularnych efektów

Podstawowym i nadrzędnym zadaniem, jakie powinien spełnić stomatolog dziecięcy, jest skuteczne zabieganie ubytkom w łuku uzębienia mlecznego. Takie postępowanie pozwala wyeliminować duże ryzyko późniejszych zaburzeń w obrębie narządu życia. Niestety, w naszym kraju wskaźnik próchnicy występującej u dzieci nadal jest bardzo wysoki, co skutkuje zbyt wczesnym wypadaniem zębów mlecznych.

Nowoczesna stomatologia i protetyka ma zmniejszyć czas leczenia i wybrać takie postępowanie terapeutyczne, które będzie akceptowalne przez samego pacjenta oraz jego rodziców. Uciążliwość leczenia tradycyjnymi amalgamatami polega głównie na czasie potrzebnym do ich wykonania oraz trudności zachowania absolutnej suchości wokół pola zabiegowego. W przypadku małych pacjentów cały ten proces jest bardzo niekomfortowy i skomplikowany do przeprowadzenia. Co więcej, liczne badania wskazują, że po wielu latach od leczenia amalgamatowe zachowuje swoje funkcje jedynie w 15% przypadków, co wskazuje, że jest ono niedoskonałe i praktycznie nieefektywne.

Rekomendowana odbudowa

Badania Hickela wskazują, że korony protetyczne są najwłaściwszym i najtrwalszym rozwiązaniem pozwalającym na stosunkowo szybką terapię przy zachowaniu wysokiej skuteczności. Trwałość rekonstrukcji przy użyciu koron stalowych przynosi praktycznie 100% efektywność. Tym samym współczesna protetyka opiera swoje działanie lecznicze o zastosowanie korony stalowej w konieczności odbudowy utraconych tkanek zębów mlecznych. Celem takiego działania jest oczywiście zachowanie zęba mlecznego do momentu jego naturalnej wymiany, bez konieczności podejmowania dalszych zabiegów leczniczych.

Rekomendacją do wykonania koron stalowych są przede wszystkim ubytki próchnicowe, które obejmują co najmniej dwie powierzchnie zębów mlecznych, a także zęby mleczne leczone endodontycznie. Ponadto to postępowanie terapeutycznie jest odpowiednie również w przypadku zębów z uszkodzeniami pourazowymi, czy zaburzeniami rozwojowymi (hipoplazją szkliwa, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis). Metodę należy także rozważyć w przypadku dzieci, u których obserwuje się wysokie ryzyko zachorowania na próchnicę oraz tych leczonych w znieczuleniu ogólnym.

Jak widzimy zakres możliwości zastosowania koron stalowych jest naprawdę duży, co daje szerokie możliwości pozwalające na uniknięcie innych, mniej doskonałych i bardziej uciążliwych metod.

Przeciwwskazaniem do zastosowania koron stalowych jest stwierdzona u pacjenta nadwrażliwość na nikiel. Ponadto są one niewskazane w przypadkach, gdy czas eksfoliacji zęba jest krótki.

Mity dotyczące koron protetycznych dla zębów mlecznych

Niestety, pomimo tak wielu zalet i wyższości metody nad innymi, korony stalowe są nadal zbyt rzadko wykorzystywane nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach Europy. Niesłusznie uważa się ją za skomplikowaną i nieodpowiednią dla małych ząbków. Naukowe fakty przeczą temu wskazując na konkretne korzyści zdrowotne dla małego pacjenta. Co istotne, trudność wykonania koron dedykowanych zębom mlecznym nie różni się od tych stosowanych na zębach stałych. Naturalnie, należy zauważyć, że budowa zębów mlecznych nie jest taka sama jak stałych, nie mniej jednak procedura wykonania wypełnienia jest analogiczna do wypełnienia klasy II według Blacka.

Do ich wykonania stosuje się metodę klasyczną lub technikę Hall.

Zęby na medal

Korony stalowe wymagają fachowego wykonania na każdym etapie. Renomowany i przychylny metodzie gabinet stomatologiczny będzie najwłaściwszym miejscem, w którym ząbki małego pacjenta będą pod najlepszą opieką.

Skomentuj ten wpis