W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny SALUS z siedzibą w Opole ul. Krzemieniecka 72/A1, 45-001 Opole. Tel.: +48 77 44 22 606. E-mail: kontakt {na} salus.opole.pl;

Odbiorcą danych osobowych jest firma Gabinet Stomatologiczny SALUS z siedzibą w Opole ul. Krzemieniecka 72/A1, 45-001 Opole. Nie będą one przekazywane ani udostępniane innym podmiotom;

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Gabinet Stomatologiczny SALUS na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie i zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyłącznie w celu przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi skierowanej za pośrednictwem formularza kontaktowego;

Nie ingerujemy nadmiernie w Państwa prywatność, a nasze działania nie wywołają żadnych istotnych skutków, w tym prawnych. W celu lepszego dopasowania komunikacji, preferencje i zainteresowania mogą być profilowane. W ten sposób zwiększamy jedynie atrakcyjność prowadzonej komunikacji informacyjnej. Będzie się to odbywało na podstawie danych z naszych systemów oraz danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem plików cookie na naszych stronach internetowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes związany z komunikacją marketingową;

Dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji – wówczas zostaną usunięte;

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania oraz swobodnego ich przenoszenia;

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji;

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca);

Podanie danych, w tym adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.