chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną medycyny, która specjalizuje się w leczeniu operacyjnym jamy ustnej oraz okolic przyległych. Jej zakres obejmuje nie tylko usuwanie, czyli ekstrakcję zębów, ale również wiele innych zabiegów.

Chirurgia stomatologiczna wspiera tym sposobem implantologię, endodoncję, a poza typowo stomatologicznymi gałęziami medycyny, także chirurgię szczękowo-twarzową oraz laryngologię.

Chirurgia stomatologiczna wykonywana jest w naszym gabinecie dzięki wykorzystaniu specjalistycznego, zaawansowanego technologicznie sprzętu. Zabiegi przeprowadzamy w znieczuleniu, z troską o dobro każdego naszego pacjenta.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje zarówno standardowe, prostsze zabiegi, jak i te nieco bardziej specjalistyczne. Należą do nich, między innymi:

  • usuwanie tzw. „zębów mądrości”
  • resekcja wierzchołka korzenia
  • przeszczep dziąsła
  • odbudowa kości, tzw. „augmentacja”
  • plastyka wyrostka zębodołowego
  • wyłuszczenie torbieli
  • naprawa drobnych pęknięć kości szczęki lub żuchwy

W ramach chirurgii stomatologicznej wykonuje się również, między innymi: podcięcie wędzidełka języka lub wargi (w celu poprawienia ruchomości wargi górnej lub dolnej oraz stworzenia miejsca dla aparatu ruchomego), podnoszenie dna zatoki szczękowej (które ma za zadanie zwiększyć powierzchnię tkanki kostnej, jaka jest niezbędna do zamocowania implantów) oraz hemisekcję (polegającą na „opracowaniu” uszkodzonych zębów trzonowych w ten sposób, że usuwa się im jeden lub więcej korzeni, pozostawiając pozostałe).

Opiszmy pokrótce, na czym polegają zabiegi przeprowadzane w naszym gabinecie:

Usuwanie tzw. „zębów mądrości”, czyli po prostu ekstrakcja (wyrwanie) tych zębów, potocznie nazywanych „ósemkami” (człowiek posiada cztery takie zęby)

Resekcja wierzchołka korzenia – usunięcie fragmentu korzenia zawierającego nieoczyszczoną i niewypełnioną część kanału, podczas którego otwierane są też tkanki miękkie w pobliżu korzenia, co jest konieczne do odsłonięcia kości i usunięcia zakażonej tkanki razem ze wspomnianym wierzchołkiem korzenia; na koniec kanał jest zamykany przy użyciu specjalnego materiału, a dziąsło zaszywane

Przeszczep dziąsła – zabieg będący odpowiedzią np. na cofnięcie się dziąsła, które spowodowało odsłonięcie szyjek zębowych, a tym samym zwiększoną ich wrażliwość; przeszczep dziąsła wykonuje się w takim przypadku na zasadzie przeszczepienia fragmentu tkanki pochodzącej z podniebienia

Odbudowa kości, tzw. „augmentacja” – zabieg nazywany też sterowaną regeneracją kości, który polega na wypełnieniu pojedynczych ubytków kości wyrostka zębodołowego i umożliwia zwiększenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego, dzięki wytworzeniu tkanki kostnej; służyć ma on najczęściej wszczepieniu implantów

Plastyka wyrostka zębodołowego – wykonywana za pomocą specjalnego materiału kościotwórczego i polegająca na odbudowaniu kości po uprzednim usunięciu zęba

Wyłuszczenie torbieli – polega na odsłonięciu wyrostka zębodołowego oraz wycięciu fragmentu kości, w celu dotarcia do torbieli; po jej usunięciu, miejsce zmiany zostaje dokładnie oczyszczone, a przestrzeń po torbieli wypełnia się materiałem kościozastępczym

Inne usługi stomatologiczne