Choroby związane z jamą ustną nadal są traktowane z dużą trywialnością, tymczasem nieleczone choroby przyzębia rozprzestrzeniają powstały stan zapalny. Za ten proces odpowiedzialne są szybko namnażające się drobnoustroje mające niszczycielskie działania nie tylko dla jamy ustnej, ale także i dla innych organów.

Brak odpowiedniej świadomości pacjentów i tym samym podejmowanego leczenia doprowadza do destrukcji tkanek przyzębia.

Szybkie rozpoznanie choroby pozwala na efektywne leczenie. Podczas leczenia konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy pacjentem a lekarzem, niemałą rolę odgrywa także higienistka stomatologiczna, która ma za zadanie uświadomienie pacjenta i wdrożenie go w prawidłowo pojmowaną higienę i pielęgnację.

Choroby przyzębia — rozpoznanie

Rozpoznanie chorób przyzębia wymaga wykonania szczegółowego wywiadu lekarskiego, badania klinicznego oraz radiologicznego. Podczas badań oceniane są takie parametry jak :

  • głębokość kieszonek;
  • utrata przyczepu łącznotkankowego;
  • stopień zaawansowania choroby pod kątem zębów wielokorzeniowych.

Podstawowe badanie lekarskie uzupełniane jest najczęściej badaniem radiologicznym, które utwierdza w postawionej diagnozie i daje podstawy do prawidłowego rozpoznania. Zazwyczaj wykonuje się zdjęcia pantomograficzne oraz zdjęcia pojedynczych zębów. Taka złożoność badań radiologicznych pełni ważną funkcję podczas oceny blaszek kostnych językowych oraz kostnych. Jeśli zdjęcia rentgenowskie nie dają pełnego profilu choroby, bądź też okazują się materiałem niewystarczającym, kolejnym krokiem podejmowanym podczas diagnostyki jest badanie tomografii wiązki stożkowej, zwane CBCT, które w szczegółowy i bardzo precyzyjny sposób przedstawia tkankę kostną, wskazując na jej osobliwe uszkodzenia.

Wieloetapowe leczenia i higiena jamy ustnej

Zapalenie przyzębia wymaga odpowiedniego doboru leczenia, które nigdy nie jest jednostajne. W nowoczesnej stomatologii stosuje się leczenie trójfazowe, które składa się z fazy wstępnej, korekcyjnej oraz podtrzymującej. Pierwszy etap, nazywany także higienizacją, której zadaniem jest użycie mechanicznych oraz chemicznych metod mających zwalczyć narastającą płytką nazębną. Przy tych czynnościach następuj także ograniczenie współistniejących czynników ryzyka.

Dodatkowo kładzie się szczególny nacisk na uświadomienie pacjenta i wprowadzenie prawidłowych technik, dzięki którym higiena jamy ustnej będzie wykonywana w sposób poprawny i sprzyjający leczeniu. W tym aspekcie niebywałą rolę ogrywa higienistka stomatologiczna, która staje się dla pacjenta przewodnikiem i nauczycielem.

Rola higienistki stomatologicznej

Kilkadziesiąt lat temu higienistka stomatologiczna była obecna niemal w każdej placówce oświatowej. Dzięki temu młodzi ludzie uczyli się prawidłowej dbałości o jamę ustną, a także mieli możliwość uchwycenia powstałych problemów zdrowotnych na samym początku. Niestety, rola higienistek stomatologicznych została skutecznie i niesłusznie pomniejszona, co okazało się błędem dostrzeganym współcześnie.

W nowoczesnych gabinetach stomatologicznych kładzie się nacisk nie tylko na leczenie, ale także i edukację, a profilaktyka stomatologiczna stała się kluczem rozwiązującym wiele potencjalnych problemów z chorobami przyzębia. Zadaniem higienistek stomatologicznych na powrót jest przygotowanie pacjentów do leczenia, szczególnie periodontologicznego.

Jej podstawowym zadaniem jest profilaktyka stomatologiczna z zakresu prawidłowej higieny. Zdaniem wielu lekarzy to właśnie tak powzięta współpraca z pacjentem okazuje się najbardziej owocna, a co za tym idzie, leczenie jest szybsze i skuteczniejsze.

Patrząc na jej zadanie z punktu widzenia leczenia i współpracy na linii lekarz — higienistka – pacjent to właśnie do nich należy właściwe ustalenie wizyt, czy przeprowadzenie zabiegu usunięcia kamienia nazębnego, a w niektórych przypadkach także piaskowania koron i polerowania. To pod okiem higienistki stomatologicznej pacjent uczy się właściwych metod szczotkowania. Okazuje się, że wcześniej pojmowana przez pacjentów higiena jamy ustnej, po instruktażu wygląda zupełnie inaczej, między innymi z uwagi na fakt, że profesjonalnie zostają dobrane akcesoria do domowej higieny.

Skomentuj ten wpis