Podczas wizyty u stomatologa aby wykryć przyczynę problemów z uzębieniem, potrzebne jest dość często zrobienie dobrego zdjęcia RTG. Pozwala ono na postawienie dokładnej diagnozy, co jest niezwykle istotne, bez konieczności korzystania z środka kontrastującego. Dzięki temu wykonanie zdjęcia RTG nie jest kłopotliwe dla lekarza i pacjenta. Można wyróżnić kilka rodzajów zdjęć RTG wykonywanych przez gabinet stomatologiczny. Oprócz standardowego zdjęcia zębowego zalicza się do nich także zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe, zdjęcie OPG, zdjęcie cefalometryczne oraz zdjęcie CBCT.

Zdjęcie zębowe

Zdjęcie zębowe to zdjęcie RTG, które jest wykonywane zdecydowanie najczęściej nie tylko w stosunku zdjęć tego typu w stomatologii, ale także ogólnie jeśli chodzi o zdjęcia rentgenowskie u człowieka. Zdjęcie zębowe wykorzystywane jest bardzo często przy diagnozowaniu problemów z pojedynczym zębem i obejmuje swoim zasięgiem także kilka sąsiednich zębów obrazując również korony i korzenie. Jeśli chodzi o sytuacje, w których stosuje się zdjęcie zębowe, zdecydowanie najczęściej dotyczą one różnych etapów kanałowego leczenia zębów.

Zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe

Zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe to zdjęcie RTG, które jest wykonywane z wykorzystaniem specjalnych foliowych pasków umieszczanych między koronami dolnych i górnych zębów. Jest to zdjęcie, które stomatologia wykorzystuje po to by wykryć próchnicę na powierzchniach stycznych oraz zgryzowych zębów. W odróżnieniu od standardowego zdjęcia zębowego, zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe obejmuje oprócz konkretnego zęba, także kilka zębów sąsiednich, ale jednocześnie na dolnym i na górnym łuku, jednakże bez ich korzeni i znajdujących się wokół nich kości.

Zdjęcie OPG

Zdjęcie OPG (czyli zdjęcie ortopantomograficzne) jest zdjęciem rentgenowskim obejmującym całe uzębienie, ale także kości żuchwy, zatoki szczękowe oraz stawy skroniowe. Przy wykonywaniu takiego zdjęcia promień rentgenowski przechodzi przez każdy ząb znajdujący się w szczęce, prostopadle w stosunku do krzywizny wyrostków zębodołowych. Czas wykonania zdjęcia OPG to od kilkunastu do dwudziestu sekund. Dzięki zdjęciu OPG jest możliwe nie tylko zdiagnozowanie ogólnego stanu zębów, ale jednocześnie również wykrycie urazów, wad rozwojowych, a nawet nowotworów.

Zdjęcie cefalometryczne

Zdjęcie cefalometryczne to zdjęcie RTG, które obrazuje, oprócz uzębienia, całą czaszkę dzięki czemu, jeśli chodzi o stomatologię, znajduje ono zastosowanie w ortodoncji. Zdjęcie to jest wykonywane z profilu, a jego zaletą jest możliwość dokonania szczegółowych pomiarów, takich jak m.in. odległości oraz kąty pomiędzy różnymi punktami czaszki i występujące w tej kwestii nieprawidłowości.

Zdjęcie CBCT

Zdjęcie CBCT to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych zdjęć rentgenowskich, które może zlecić chirurg stomatolog, ponieważ umożliwia ono zobrazowanie stanu uzębienia w 3D. Takie badanie jest najbardziej dokładne, ponieważ niepokojące zmiany, szczególnie w kanałach zębów są przy zwykłych, dwuwymiarowych zdjęciach niezauważalne ze względu na nakładanie się na nim na siebie takich kanałów.

Skomentuj ten wpis