Coraz więcej osób wybiera implanty zębowe, ze względu na to że stanowią doskonałą imitację sił powstających na skutek żucia na kość. Ponadto implanty spowalniają utratę kości wyrostka zębodołowego. Kości zanika również w przypadku stosowania tradycyjnych uzupełnień. W znacznym stopniu ubytek kość zauważalny jest na skutek stosowania protez osiadających.

Kiedy stosujemy implanty?

Implanty stosujemy do wypełnień pojedynczych luk, za pomocą korony ceramiczne. W przypadku dużych braków w uzębieniu, lub bezzębia całkowitego można zastosować osadzenie na implantach protetycznych konstrukcji, takich jak protezy nakładkowe czy mosty.

Rola protetyki w implantologii

Protetyka, wykorzystująca implanty zębowe do wspierania większych konstrukcji jest inna od technik wspierania uzupełnień na zębach naturalnych. Ząb naturalny osadzony jest w zagłębieniu kostnym i połączony w sposób dość elastyczny z tą strukturą. Powoduje to możliwość ruchu zęba, które są niewyczuwalne przez pacjenta. Implanty natomiast nie mają możliwości ruchu, ponieważ w prawidłowych warunkach tkanka kostna wrasta w śrubę. Prace protetyczne wykorzystujące wszczepy muszą być przygotowane w prawidłowy sposób, tak aby nie były powodem zbyt dużych obciążeń, ponieważ zagraża to uszkodzeniu tak i implantów, jak i kości, z jaką są one zrośnięte.

Jak już wspominaliśmy implanty mogą być stosowane do wypełnienia różnych typów braków w uzębieniu. Liczba wszczepów niezbędnych do przeprowadzenia uzupełnienia bywa różna patrząc z perspektywy okoliczności występujących w jamie ustnej pacjenta, czyli liczby i ułożenia zębów oraz liczby i postaci tkanki kostnej. Struktura może być oparta albo jedynie na implantach, albo zarówno na implantach jak i zębach naturalnych.
Małe luki zębowe wypełniane są pojedynczymi implantami ułożonymi obok siebie, lub też stosuje się mosty wsparte na filarach z wszczepów. Braki w uzębieniu w postaci luk 1 do 2 zębów obok siebie uzupełnia się wykorzystując implanty imitujące korzeń zęba, na którym montuje się porcelanową koronę. Jeżeli braki w uzębieniu posiadają 3 do 5 luk wówczas możliwe jest wykonanie pojedynczych implantów, lub co najmniej dwóch implantów, stanowiących filary dla mostu.

Implanty stosuje się również jako element filarów podtrzymujących konstrukcje, takie jak mosty protetyczne. W takim przypadku konieczne jest szlifowanie zęba naturalnego, który ma zostać filarem pod koronę mostu. Jednak ten sposób może osłabić ząb naturalny. Może również doprowadzić do zapalenia miazgi a wówczas konieczne będzie leczenie kanałowe. Funkcjonalnie dla pacjenta bardziej korzystne jest wspieranie konstrukcji całkowicie na implantach, gdyż unika się zbierania tkanek.

Mosty oraz protezy w leczeniu bezzębia

Pacjentom z bezzębiem całkowitym zaleca się mosty oparte na implantach zębowych, a także protezy montowane na nich przy użyciu zatrzasków. Rozwiązania te różnią się od siebie liczbą wszczepów niezbędnych do ich wykonania oraz ceną. Most oparty na implantach stomatologicznych nazywany jest uzupełnieniem stałym. Atutem mostu ceramicznego wspartego na implantach jest komfort użytkowania. Most wykonywany dla pacjentów z bezzębiem zwany jest całkowitym. Takie uzupełnienie zazwyczaj wymaga użycia najmiej sześciu implantów wszczepianych symetrycznie.

Inną opcją dla osób z brakami w uzębieniu jest użycie protezy zatrzaskowej opartej na implantach. Koszt takiego uzupełnienia jest o wiele mniejszy niż w przypadku mostu ceramicznego. Sposób ten w porównaniu do tradycyjnych protez gwarantuje znaczny komfort użytkowania i lepszy efekt kosmetyczny. Są również sposoby opierające się o trzy, cztery lub też dwa implanty. W związku z występowaniem różnego typu protezy można zastosować łącznik będący kulkami na implantach a pasującej matrycy na protezie, lub też można zastosować belki wiążącej dwa implanty, na których opierać się będą uzupełnione zęby.

Niestety nie każdy może pozwolić sobie na zastosowanie uzupełnień protetycznych bazujących na implantach. U osób cierpiących na ciężkie choroby ogólnoustrojowe, tj. nowotwory, cukrzyca, choroby serca, choroby psychiczne oraz nadmiernie spożywających alkohol leczenie implantologiczne jest przeciwwskazane. Także zła higiena jamy ustnej dyskwalifikuje pacjenta do przeprowadzenia tego typu leczenia.

Skomentuj ten wpis