Zdrowe zęby to nasza naturalna ozdoba. Sprawiają, że każdy uśmiech jest pełen osobliwości i czaru. Niestety, wraz z upływem czasu pogarsza się ich stan, szczególnie jeśli nie stronimy od używek i bagatelizujemy sygnały świadczące o nieprawidłowościach w obrębie jamy ustnej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 30% osób pomiędzy 65 a 74 rokiem życia nie posiada swoich naturalnych zębów. To spory problem, który przekłada się na całe życie. Trudności z mową, jedzeniem, a także obniżenie częstotliwości kontaktów społecznych to tylko niektóre przyczyny takiego stanu. Rozwiązaniem, które odwraca skutki utraty zębów, jest implantologia i protetyka.

Czym jest implantologia implantoprotetyka

Odtworzenie zębów przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii stomatologicznej nazywamy implantologią. To jedna z najszybciej i najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny stomatologicznej, która znacznie poprawia komfort życia i przywraca prawidłową mechanikę żucia i eliminuje powstały defekt kosmetyczny wraz z jego trudnościami.

Leczenie wykorzystuje implanty stomatologiczne, które zastępują zęby właściwe. To technika rekonstrukcji oparta na odtworzeniu i wszczepieniu w miejsce ubytku implantów zębów.

Dziedzina stomatologi odtwarzająca uzębienie to implantoprotetyka. Wykorzystuje ona implanty zębowe. Składa się ona z tzw. części chirurgicznej polegającej na wszczepieniu implantu oraz części protetycznej, która ma za zadanie odbudowanie zęba na implancie.

Ubytki mogą być uzupełniane poprzez implanty, korony oraz mostki protetyczne. O tym, jaką metodę zastosuje lekarz, decyduje wiele czynników, m.in. czas, jaki upłynął od utraty własnego zęba oraz stan zdrowia jamy ustnej pacjenta. Rozróżniamy implantację natychmiastową, wczesną oraz późną.

Implantacja natychmiastowa

Implantacja natychmiastowa to jedno z rozwiązań, które pozwala na uporanie się z nieestetycznym problemem podczas jednej wizyty. Wskazaniem do jej przeprowadzenia są najczęściej zęby jednokorzeniowe, znajdujące się na samym przodzie. Zabieg rozpoczyna się ekstrakcją zęba (wyrwaniem) i wprowadzeniem w powstałe miejsce stosownego implantu uzupełnionego o tymczasową koronę. Implantacja natychmiastowa jest możliwa do zaplanowania, co pozwala na perfekcyjne przeprowadzenie leczenia, a czas powrotu pacjenta do pełnej sprawności jest praktycznie natychmiastowy.

Należy także pamiętać, że ten rodzaj terapii wymaga, by zębodół po usuniętym zębie nie nosił oznak zapalnych, a anatomia zębodołu musi gwarantować dobrą stabilizację dla implantu.

Implantacja wczesna

Najpopularniejszą i tym samym najczęściej stosowaną techniką leczenia ubytków jest implantologia wczesna. Implanty zębów zostają wprowadzone pomiędzy 8 a 12 tygodniem od usunięcia czy utraty zębów. Rana musi być zagojona i wolna od stanów zapalnych. W tym przypadku mówimy o dwuetapowej procedurze. Czas pomiędzy ekstrakcją a wszczepieniem implantów jest konieczny do tego, by mogło dojść do prawidłowego przebudowania wyrostka zębowego.

Implantacja późna

Jeśli od momentu utraty bądź usunięcia zęba minęło więcej niż 3 miesiące, mówimy o implantacji późnej. Może to być okres kilku miesięcy, a nawet lat. To rozwiązanie pozwalające na uzupełnienie ubytków w każdym momencie. Trzeba podkreślić, że implantacja późna jest procesem najbardziej złożonym i jej przebieg oraz czas trwania zależy w dużej mierze od czasu, który upłynął od utraty zęba. Im ten jest dłuższy, tym większe prawdopodobieństwo, że doszło do utraty, zaniku oraz resorpcji tkanki kostnej. To z kolei powoduje, że konieczne jest powzięcie specjalistycznych działań przygotowawczych mających na celu odbudowanie tkanki kostnej. Należą do nich m.in. regeneracja w celu odbudowy kości oraz przeszczepy kości. Podkreślmy, że późna implantacja może wiązać się z komplikacjami, które mają swoje źródło w nieleczonym wcześniej ubytku.

Koszt implantów jest zależny od koniecznych do przeprowadzenia działań, a także od samego implantu i użytego materiału. Cena oscyluje pomiędzy 1500 złotych do 5000 złotych.

Skomentuj ten wpis