Implanty to najskuteczniejsza metoda na uzupełnienie braków w uzębieniu. Zabieg wszczepienia implantu można wykonać u każdej osoby dorosłej, czyli takiej u której zakończył się proces rozwoju szczęki i kształtowania kości.

Stan zdrowia a leczenie implantologiczne

Stan zdrowia również ma istotny wpływ na powodzenie leczenia implantologicznego. Przebyte lub obecnie trwające choroby takie jak: cukrzyca, choroba nowotworowa, osteoporoza mają zły wpływ na proces wygajania się implantu. Prze przystąpieniem do wszczepienia implantu dentysta sprawdza również stan tkanki kostnej. Nie tak dawno implanty wszczepiano tylko w kościach, których gęstość i wymiar umożliwiały umieszczenie implantu, co z reguły ograniczało ich zastosowanie. Obecnie implanty stosuje się wszędzie tam gdzie są one pożądane z punktu widzenia protetyki. Jest to możliwie dzięki rozwojowi chirurgii przedimplantacyjnej. To szereg zabiegów przygotowujących kość do umieszczenia implantu, w przypadku niewielkiej ilości tkanki kostnej.

Metody przygotowujące kość do umieszczenia implantu

Sinus Lift
Metoda otwarta – celem zabiegu jest odbudowa kości poprzez stworzenie przestrzeni w zatoce szczękowej i wypełnienie jej biomateriałem. Obszar ten pokrywa się specjalna błoną zaporową i śluzówka pacjenta. Dzięki tej metodzie możemy podnieść zatokę od 5 do 8 mm.

Sinus Lift
Metoda zamknięta – zabieg obciążony ryzykiem perforacji śluzówki dna zatoki szczęki, co wiąże się z brakiem pełnej kontroli wzrokiem podczas wykonywania. Możemy uzyskać podniesienie zatoki o 3 mm.

Autoprzeszczepy
W trudnych przypadkach związanych z zanikami kości , niezbędny jest przeszczep własny tkanki kostnej pacjenta, zwykle z miejsc położonych w pobliżu umieszczenia implantu. W najtrudniejszych przypadkach kość pobierana jest z innych części ciała. Ze względów estetycznych w niektórych przypadkach przeszczepia się fragmenty tkanki łącznej z podniebienia – technika ta zwana tunelową przynosi zadowalające rezultaty w implantologii oraz zamykaniu recesji dziąsła.

Osteodystrakcja
Jest to zabieg w którym warstwę kości poddajemy nacięciu i rozszerzeniu wyrostka kostnego, w miejscu planowanego wszczepienia implantu. Obszary przeznaczone pod implanty operowane są specjalnymi klinami o powiększającej się średnicy.

Skomentuj ten wpis