• 2014-03-23
  Acetal w protetyce stomatologicznej

  Acetal w protetyce stomatologicznej

  Acetal – tworzywo sztuczne do technologii wtrysku termiczno-ciśnieniowego – dzięki swoim właściwością jest coraz częściej stosowany w stomatologii. Cechuje go duża odporność na ścieranie, urazy mechaniczne, wysoka sprężystość i rozciągliwość. Acetal to tworzywo lekko elastyczne, półprzeźroczyste prawie nie chłonie wody. Cechuje go bardzo dobra stabilność koloru i kształtu, nie tworzy pęcherzyków powietrza nawet podczas wykonywania

  • 2014-01-26
  Cyrkon – historia i zastosowanie w stomatologii

  Cyrkon – historia i zastosowanie w stomatologii

  Cyrkon jest wykorzystywany w stomatologii od lat 70, XX wieku, a wskazania do jego zastosowania stale się poszerzają. Cyrkon, jako pierwiastek, został odkryty przez Martina Heinricha Kloprotha, a wyodrębnił go Jöns Jacob Brzelius w 1824 roku. Jest to srebrzystobiały metal o gęstości 6,50 g/cm3 i temperaturze topnienia 1852 stopni C. Jest odporny na korozję, nie

  • 2013-11-11
  Leczenie implantoprotetyczne wrodzonego braku drugich zębów siecznych w szczęce

  Leczenie implantoprotetyczne wrodzonego braku drugich zębów siecznych w szczęce

  Wrodzony lub nabyty brak stałych drugich siekaczy w szczęce stanowi niemały problem terapeutyczny. Leczenie tego typu zaburzeń wymaga bowiem współpracy lekarzy kilku specjalności: ortodonty, protetyka i coraz częściej implantologa. Konwencjonalne uzupełnianie protetyczne w postaci mostów jedno lub dwubrzeżnych, ze względu na konieczność znacznego naruszenia tkanek sąsiednich zębów,nie są obecnie powszechnie akceptowane. Mosty adhezyjne (AET typu